دانشگاه سمنان

 

اساتید محترم می توانند جهت گرفتن شناسه کاربر(account) جهت طراحی وب و داشتن Email  برای دروسی که ارائه داده اند به آدرس support@sunlight.semnan.ac.ir نامه الکترونيکی ارسال نمايند تا  برای درس مربوطه account  صادر گردد که بتوانند دروس ، تمرينات ، نمرات و ... درس مربوطه را  خودشان و یا  توسط استاد تمرین آن درس که کلمه رمز را به ايشان ميدهند ، درسايت مربوط به این account  قرار دهند تا از طريق  اینترنت قابل دسترسی باشد. همچنین در صورت لزوم میتوان برای آن درس ، کلمه رمز قرار داد تا فقط  دانشجویان آن درس  که آن کلمه رمز را دارند بتوانند به دروس و تمرينات موجود دسترسی داشته باشند. چنانچه اگردرس مورد نظر ، استاد تمرين هم  ندارد ميتوانند فايلهای pdf و يا word  و نام درس مربوطه خود را به آدرس ذکر شده email نموده تا صفحه مورد نظر برای آن درس ايجاد گردد.
همچنين قابليت مهم بانک اطلاعاتی با Mysql DataBase و برنامه نويسی PHP را دارا  می باشد که اساتید تمرین و یا دانشجویانی که مايل باشند میتوانند از آن برای دروس اينترنتی استفاده نمايند.
 چنانچه در صورت لزوم شماره تلفن خود را
email کنيد جهت اطلاعات بيشتر با شما تماس گرفته خواهد شد.

همچنين برای کنفرانسها ، سمینارها ، کارگاههای علمی ، جشنواره  و ...   و هر موردی که احتياج به فضای وب دارد می توانید
account مورد نظر را با تاييد مسئولين مربوطه (دفتر فناوری اطلاعات و  ارتباطات  آقای خالصی khalesi@semnan.ac.ir ) دریافت و به مسئول وب کنفرانس و ...  مربوطه داده تا وب مورد نظرتان را طراحی نماید تا پس از آن لینک مربوطه را در سایت اصلی  دانشگاه قرار دهید

Topics (sorted)

Educator
Web Address

Advanced Engineering Mathematics

Abdolhosein Haddad http://sun.semnan.ac.ir/~advengmath

Advanced Foundation Enigineering

Abdolhosein Haddad http://sun.semnan.ac.ir/~advfoundationeng

Advanced materials

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~advanced_materials

Advanced Robotics

Amin Nikoobin http://sun.semnan.ac.ir/~advanced_robotics

Advanced Soil Mechanics Lab

Abdolhosein Haddad http://sun.semnan.ac.ir/~advsoilmechlab

Advanced surface Engineering

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~advanced_surface_eng

Automatic Control

Amin Nikoobin http://sun.semnan.ac.ir/~automatic_control

AutomechanicWorkshop

Rahmatollah Rahmati http://sun.semnan.ac.ir/~automechanic-workshop

Azoghavemat1

Sadegh Sadeghzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~azmoghavemat1
Convection heat transfer Mohammad S.Valipour http://sun.semnan.ac.ir/~conv_heat_trans

Corrosion and oxidaition

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~corrosion_oxidaition

Economics courses

Alireza Erfani http://sun.semnan.ac.ir/Economics_courses
Electronic Circuit Hadi Soltanizadeh http://sun.semnan.ac.ir/~electronic_circuit

Errors in measurment

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~errors_measurment
Engineering Mathematics Mohammad S.Valipour http://sun.semnan.ac.ir/~eng_math
Fluid mechanics Mohammad S.Valipour http://sun.semnan.ac.ir/~fluidmechanics
Foundations of Algorithms Mohammad Javad Fadaei http://sun.semnan.ac.ir/~foundations_algor
Gen  chem E  Kolvari http://sun.semnan.ac.ir/~genchem

High Tech Materials

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~high_tech_materials
Lectures-Khoshandam Behnam Khoshandam  http://sun.semnan.ac.ir/~lecture-khoshandam
Lectures-Maleki Ali Maleki http://sun.semnan.ac.ir/~lectures-maleki

Machine & Assembly Language

Mohammad Javad Fadaei

http://sun.semnan.ac.ir/~machine_ass_lang

Moghavemat1

Sadegh Sadeghzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~moghavemat1

Mtl Courses

Hassan Abdollah-Pour

http://sun.semnan.ac.ir/~mtlcourses

NDT tests

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~ndt_tests
Org  chemeng E  Kolvari http://sun.semnan.ac.ir/~orgchemeng
E  Kolvari    http://sun.semnan.ac.ir/~orglab
E  Kolvari http://sun.semnan.ac.ir/~orglabeng

Research in Geotechnics

Abdolhosein Haddad http://sun.semnan.ac.ir/~resgeotech

Site Investigation for Geotechnical charachterization

Abdolhosein Haddad http://sun.semnan.ac.ir/~siteinvgeochar

Soil Dynamics

Abdolhosein Haddad http://sun.semnan.ac.ir/~soildynamics

Solid state physic

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~solid_state_physic

Transfer phenomena in metallurgy

MardAli Yousefpour http://sun.semnan.ac.ir/~trans_phenomena_mtl

 

ارسال نظرات و پيشنهادات
 
:  آدرس پست الکترونیکی

 

 


Email: support@sunlight.semnan.ac.ir            Web: http://sun.semnan.ac.ir/courses