دانشگاه سمنان
آدرس وب سایت شخصی دانشجويان محترم دانشگاه

 

 دانشجویان  محترم با مراجعه به آقای خالصی  khalesi@semnan.ac.ir می توانند  دارای وب سایت اختصاصی و  پست الکترونیک با دامنه (sunlight.semnan.ac.ir) باشند. (به آقای مهدی خالصی مراجعه شود khalsi@semnan.ac.ir).  شناسه کاربر و کلمه رمز ورود به سیستم برای تغییر سایت اختصاصی همان  شناسه کاربر و کلمه رمز پست الکترونیک Sun است . به سادگی می توانید با برنامه ای مانند frontpage که جزء مجموعه های office و مشابه  microsoft word می باشد وب سایت خود را طراحی نموده و در فضای اختصاصی وب سایت خود قرار دهید.توضیحات کامل در مورد تغییر وب سایت اختصاصی در لینک "ایجاد وب سایت شخصی"  در سایت http://sunlight.semnan.ac.ir  داده شده است.
 برای ویرایش سایت شخصی خود می توانید برنامه frontpage  را از   اینجا   هم دانلود نمایید .
همچنین سایت خود را می توانید  بر اساس پایگاه داده
mysql و برنامه نویس PHP طراحی نمایید ( نصب joomla ،  wordpress و ...)

دانشجویان گرامی
که وب سایت شخصی خود را تغییر دادند به آدرس support@sunlight.semnan.ac.ir  ایمیل ارسال نموده تا آدرس  وب سایت شخصی آنها   برای دسترسی سریعتر  کاربران و جسجوی کاربران گوگل  سبز رنگ گردد.
 

Full Name
MEMBER
USERNAME(
WEB ADDRESS
Ali Bigdeli
eng
a.bigdeli http://sun.semnan.ac.ir/~a.bigdeli
Ahmad Esmaeili Khodabandehkhan
eng
a.esmaeili http://sun.semnan.ac.ir/~a.esmaeili
Amir Ezzodin
civil
a.ezzodin http://sun.semnan.ac.ir/~a.ezzodin
Alireza Karimian Eghbal
ece
a.karimian http://sun.semnan.ac.ir/~a.karimian
Afshin Rahmati
ece
a.rahmati http://sun.semnan.ac.ir/~a.rahmati
Arash Valizade Shahmirzadi
ece
a.valizade http://sun.semnan.ac.ir/~a.valizade
A Aghaei
ece
a_aghaei http://sun.semnan.ac.ir/~a_aghaei
Alireza Alboyeh
eng
a_alboyeh http://sun.semnan.ac.ir/~a_alboyeh
Ahmad Alinezhad
sci
a_alinezhad http://sun.semnan.ac.ir/~a_alinezhad
A Alishah
eng
a_alishah http://sun.semnan.ac.ir/~a_alishah
Hosna Alizadeh Goodarzi
civil
a_alizadehg http://sun.semnan.ac.ir/~a_alizadehg
Seid Ali Ashraf Talesh
eng
a_ashraf http://sun.semnan.ac.ir/~a_ashraf
Arash Azarnoush
ece
a_azarnoush http://sun.semnan.ac.ir/~a_azarnoush
Alireza Azhdari Heravi
sci
a_azhdari http://sun.semnan.ac.ir/~a_azhdari
Amir Baghdadi
civil
a_baghdadi http://sun.semnan.ac.ir/~a_baghdadi
Ahmad Dalvand
civil
a_dalvand http://sun.semnan.ac.ir/~a_dalvand
Ali Divandari
sci
a_divandari http://sun.semnan.ac.ir/~a_divandari
Amir Fathi
sci
a_fathi http://sun.semnan.ac.ir/~a_fathi
Amir Hasan Firoozi
eng
a_firoozi http://sun.semnan.ac.ir/~a_firoozi
AmirHosein Ghahramani
econ
a_ghahramani http://sun.semnan.ac.ir/~a_ghahramani
Avaat Ghasemi
che
a_ghasemi http://sun.semnan.ac.ir/~a_ghasemi
AmirHosein Ghebali
hum
a_ghebali http://sun.semnan.ac.ir/~a_ghebali
AbdolHosein Rezai
eng
a_h_rezai http://sun.semnan.ac.ir/~a_h_rezai
Atefeh Habibollahi
ece
a_habibollahi http://sun.semnan.ac.ir/~a_habibollahi
Akram alsadat HajianNezhad
ece
a_hajiannezhad http://sun.semnan.ac.ir/~a_hajiannezhad
Abolfazl Hamzeian
sci
a_hamzeiyan http://sun.semnan.ac.ir/~a_hamzeiyan
Ali Jahangiri
eng
a_jahangiri http://sun.semnan.ac.ir/~a_jahangiri
Abdolkhalegh Keshtgar
ch
a_keshtgar http://sun.semnan.ac.ir/~a_keshtgar
Amin Khosrojerdi
eng
a_khosrojerdi http://sun.semnan.ac.ir/~a_khosrojerdi
Ali Koroghlian
desert
a_koroghlian http://sun.semnan.ac.ir/~a_koroghlian
Arman Mehrani
ch
a_mehrani http://sun.semnan.ac.ir/~a_mehrani
Asadollah Mohebi
che
a_mohebbi http://sun.semnan.ac.ir/~a_mohebbi
Ali Mohyeddin
sci
a_mohyeddin http://sun.semnan.ac.ir/~a_mohyeddin
Amir Moradifar
ece
a_moradifar http://sun.semnan.ac.ir/~a_moradifar
Ali Naderi
ece
a_naderi http://sun.semnan.ac.ir/~a_naderi
Amir Najafgholi
physics
a_najafgholi http://sun.semnan.ac.ir/~a_najafgholi
Ali Asghar Najafzadeh Khoee
eng
a_najafzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~a_najafzadeh
Aboutaleb Nakhaei
sci
a_nakhaei http://sun.semnan.ac.ir/~a_nakhaei
Ali Nikoui
civil
a_nikoui http://sun.semnan.ac.ir/~a_nikoui
Ali Pahlavani
eng
a_pahlavani http://sun.semnan.ac.ir/~a_pahlavani
Arash Pirzad
civil
a_pirzad http://sun.semnan.ac.ir/~a_pirzad
Abolfazl Radfar
civil
a_radfar http://sun.semnan.ac.ir/~a_radfar
Alireza Rahmani
hum
a_rahmani http://sun.semnan.ac.ir/~a_rahmani
Ali Rezaie
civil
a_rezaie http://sun.semnan.ac.ir/~a_rezaie
Alireza Sattarifard
civil
a_sattari http://sun.semnan.ac.ir/~a_sattari
Sayedeh Atefeh Siadat
hum
a_siadat http://sun.semnan.ac.ir/~a_siadat
Abbas Sivandipoor
civil
a_sivandi http://sun.semnan.ac.ir/~a_sivandi
Alireza Tathiri
econ
a_tathiri http://sun.semnan.ac.ir/~a_tathiri
Amir Tehrani
eng
a_tehrani http://sun.semnan.ac.ir/~a_tehrani
Arash Yahyazadeh
che
a_yahyazadeh http://sun.semnan.ac.ir/~a_yahyazadeh
Amir Hosein Amin Beidokhti
ece
ah_aminbeidokhti http://sun.semnan.ac.ir/~ah_aminbeidokhti
Ali Asghar Makki
eng
amakki http://sun.semnan.ac.ir/~amakki
Behnam Balideh
ch
b_balideh http://sun.semnan.ac.ir/~b_balideh
Behgam Dolatshahi Eidgahi
eng
b_dolatshahi http://sun.semnan.ac.ir/~b_dolatshahi
Babak Khanali
ece
b_khanali http://sun.semnan.ac.ir/~b_khanali
Behnam Mohammadi
physics
b_mohammadi http://sun.semnan.ac.ir/~b_mohammadi
Behdad Vatani
eng
b_vatani http://sun.semnan.ac.ir/~b_vatani
Hamid Behravan
eng
behravan http://sun.semnan.ac.ir/~behravan
Daryoush Khodayarnezhad
civil
d_khodayar http://sun.semnan.ac.ir/~d_khodayar
Ebad Bagherpour
sci
e.bagherpour http://sun.semnan.ac.ir/~e.bagherpour
Ehsan Biranvand
ece
e.biranvand http://sun.semnan.ac.ir/~e.biranvand
Ehsan Golchian
ece
e.golchian http://sun.semnan.ac.ir/~e.golchian
Esmaeel Nasrabadi
ece
e.nasrabadi http://sun.semnan.ac.ir/~e.nasrabadi
Erfaneh Ahmadi
che
e_ahmadi http://sun.semnan.ac.ir/~e_ahmadi
Ebrahim Arzani
ece
e_arzani http://sun.semnan.ac.ir/~e_arzani
Ehsan Bashiri Goudarzi
civil
e_bashiri http://sun.semnan.ac.ir/~e_bashiri
Elahe Chavooshi
ch
e_chavooshi http://sun.semnan.ac.ir/~e_chavooshi
Elahe Gharibshahian
sci
e_gharib http://sun.semnan.ac.ir/~e_gharib
Seyede Elham Hoseini Rad
ch
e_hoseinirad http://sun.semnan.ac.ir/~e_hoseinirad
Ehsan Khahan Beidokhti
civil
e_khahan http://sun.semnan.ac.ir/~e_khahan
Erfan Khodadad
eng
e_khodadad http://sun.semnan.ac.ir/~e_khodadad
Elahe Kiapasha
che
e_kiapasha http://sun.semnan.ac.ir/~e_kiapasha
Ehsan Kosari
ece
e_kosari http://sun.semnan.ac.ir/~e_kosari
Seid Ehsan Mobinipour
econ
e_mobinipour http://sun.semnan.ac.ir/~e_mobinipour
Esmaeel Noroozi Esbaghrani
hum
e_noroozi http://sun.semnan.ac.ir/~e_noroozi
Emad Rajabi Hamaneh
ece
e_rajabi http://sun.semnan.ac.ir/~e_rajabi
Ehsan Rasti
eng
e_rasti http://sun.semnan.ac.ir/~e_rasti
Eisa Rezazadeh
tourism
e_rezazadeh http://sun.semnan.ac.ir/~e_rezazadeh
Ehsan Vatandoost
civil
e_vatandoost http://sun.semnan.ac.ir/~e_vatandoost
Elnaz Yousefzadeh Noshahr
sci
e_yousefzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~e_yousefzadeh
Ali Erfanian
eng
erfanian http://sun.semnan.ac.ir/~erfanian
Hosein Esmaeili
econ
esmaeili http://sun.semnan.ac.ir/~esmaeili
Farhad Alipour
sci
f_alipour http://sun.semnan.ac.ir/~f_alipour
Farzaneh Borhani
sci
f_borhani http://sun.semnan.ac.ir/~f_borhani
Fazel Fasihi
civil
f_fasihi http://sun.semnan.ac.ir/~f_fasihi
Farzin Feiz Mohamadi
civil
f_feizmohamadi http://sun.semnan.ac.ir/~f_feizmohamadi
Fatemeh Ghorbani
tourism
f_ghorbani http://sun.semnan.ac.ir/~f_ghorbani
Fatemeh Keneshloo
che
f_keneshloo http://sun.semnan.ac.ir/~f_keneshloo
Farzan Khaledi
civil
f_khaledi http://sun.semnan.ac.ir/~f_khaledi
Faezeh Kheradmand
ece
f_kheradmand http://sun.semnan.ac.ir/~f_kheradmand
Fatemeh Maleki
edu
f_maleki http://sun.semnan.ac.ir/~f_maleki
Farzaneh Memarian
eng
f_memarian http://sun.semnan.ac.ir/~f_memarian
Farhad Mir
eng
f_mir http://sun.semnan.ac.ir/~f_mir
Farnaz Miri Ashtiani
sci
f_miri http://sun.semnan.ac.ir/~f_miri
Farnaz Roozban
hum
f_roozban http://sun.semnan.ac.ir/~f_roozban
Fatemeh Shekofteh sekeh
ch
f_shekofteh http://sun.semnan.ac.ir/~f_shekofteh
Vahid Garshasbi
ch
garshasbi http://sun.semnan.ac.ir/~garshasbi
Gholamreza Zarei
ch
gh_zarei http://sun.semnan.ac.ir/~gh_zarei
Hadi Afshar
ece
h.afshar http://sun.semnan.ac.ir/~h.afshar
Hosein Asgharpour Alamdari
ece
h.asgharpour http://sun.semnan.ac.ir/~h.asgharpour
Hamed Efati
civil
h.efati http://sun.semnan.ac.ir/~h.efati
Hamidreza Ghazvinloo
eng
h.ghazvinloo http://sun.semnan.ac.ir/~h.ghazvinloo
Hassan Mostajabodaveh
sci
h.mostajabodaveh http://sun.semnan.ac.ir/~h.mostajabodaveh
Hamed Talea Kelidbari
eng
h.talea http://sun.semnan.ac.ir/~h.talea
Hessam Yaghoobi
eng
h.yaghoobi http://sun.semnan.ac.ir/~h.yaghoobi
Hamid Alipour
desert
h_alipour http://sun.semnan.ac.ir/~h_alipour
Hoda Arkani
sci
h_arkani http://sun.semnan.ac.ir/~h_arkani
HalimBerdi Bake
ece
h_bake http://sun.semnan.ac.ir/~h_bake
Hamid Basaeri
eng
h_basaeri http://sun.semnan.ac.ir/~h_basaeri
Hadi Baseri
ch
h_baseri http://sun.semnan.ac.ir/~h_baseri
h_chellehkesh
sci
h_chellehkesh http://sun.semnan.ac.ir/~h_chellehkesh
Hajar Dehghani Hafshoyeh
sci
h_dehghani http://sun.semnan.ac.ir/~h_dehghani
Hamidreza Emamian
eng
h_emamian http://sun.semnan.ac.ir/~h_emamian
Hosein Esfandian
ch
h_esfandian http://sun.semnan.ac.ir/~h_esfandian
Hamed Esmaili
civil
h_esmaeili http://sun.semnan.ac.ir/~h_esmaeili
Hasan Farmani
eng
h_farmani http://sun.semnan.ac.ir/~h_farmani
Hojjat Fathi
eng
h_fathi http://sun.semnan.ac.ir/~h_fathi
Hamed Ghoshchian
eng
h_ghoshchian http://sun.semnan.ac.ir/~h_ghoshchian
HamidReza HaghNazarloo
che
h_haghnazarloo http://sun.semnan.ac.ir/~h_haghnazarloo
Hosein Hemmatian
eng
h_hemmatian http://sun.semnan.ac.ir/~h_hemmatian
Hadi Khodam Abasi
civil
h_khodamabasi http://sun.semnan.ac.ir/~h_khodamabasi
Hosein Lotfi
civil
h_lotfi http://sun.semnan.ac.ir/~h_lotfi
Hadi Merati
civil
h_merati http://sun.semnan.ac.ir/~h_merati
Hamidreza Movafegh
ece
h_movafegh http://sun.semnan.ac.ir/~h_movafegh
Hadi Nazaralipour Somali
eng
h_nazaralipour http://sun.semnan.ac.ir/~h_nazaralipour
Hadi Owlia
ece
h_owlia http://sun.semnan.ac.ir/~h_owlia
Hosein Rahmani
eng
h_rahmani http://sun.semnan.ac.ir/~h_rahmani
Hassan Ranjbar Mejdar
sci
h_ranjbar http://sun.semnan.ac.ir/~h_ranjbar
Hosein Rashidi
ece
h_rashidi http://sun.semnan.ac.ir/~h_rashidi
Hamed Rezaie
sci
h_rezaie http://sun.semnan.ac.ir/~h_rezaie
Hadi Roosta Feizabadi
ch
h_roosta http://sun.semnan.ac.ir/~h_roosta
Heidar Ali Soleiman Mazarji
sci
h_soleiman http://sun.semnan.ac.ir/~h_soleiman
HamidReza Zafarani
sci
h_zafarani http://sun.semnan.ac.ir/~h_zafarani
Haji Bibi Beik Mohamadi
sci
hb_beikmohamadi http://sun.semnan.ac.ir/~hb_beikmohamadi
Seid Rohallah Hoseini Vaez
civil
hoseinivaez http://sun.semnan.ac.ir/~hoseinivaez
Reza Ilka
ece
ilka http://sun.semnan.ac.ir/~ilka
A Imani
civil
imani http://sun.semnan.ac.ir/~imani
Javad Jolghazi
ece
j_jolghazi http://sun.semnan.ac.ir/~j_jolghazi
Javad Keypour
ch
j_keypour http://sun.semnan.ac.ir/~j_keypour
Jafar Mahnoudi
ch
j_mahmoudi http://sun.semnan.ac.ir/~j_mahmoudi
Mohamad Rajabi Vasookalaei
ece
j_rajabi http://sun.semnan.ac.ir/~j_rajabi
Jamal Tarverdian
civil
j_tarverdian http://sun.semnan.ac.ir/~j_tarverdian
Javad Zand
che
j_zand http://sun.semnan.ac.ir/~j_zand
Kobra Abasizadeh Omaslan
ece
k_abasizadeh http://sun.semnan.ac.ir/~k_abasizadeh
Kobra Eshghi
sci
k_eshghi http://sun.semnan.ac.ir/~k_eshghi
Kamyar Pirooz Moftakhari
civil
k_pirooz http://sun.semnan.ac.ir/~k_pirooz
Mohamad Hosein Khanzade
eng
khanzade http://sun.semnan.ac.ir/~khanzade
Leila Zoleikani
che
l_zoleikani http://sun.semnan.ac.ir/~l_zoleikani
Mohsen Ebrahimi
ece
m.ebrahimi http://sun.semnan.ac.ir/~m.ebrahimi
Mahdi Fameriny
eng
m.fameriny http://sun.semnan.ac.ir/~m.fameriny
Mohamad Jafari
ece
m.jafari http://sun.semnan.ac.ir/~m.jafari
MohamadReza Eskandarian
che
m.r.eskandarian http://sun.semnan.ac.ir/~m.r.eskandarian
Mehdi Rahimi
econ
m.rahimi http://sun.semnan.ac.ir/~m.rahimi
Masood Salehi Brojeni
ece
m.salehi.b http://sun.semnan.ac.ir/~m.salehi.b
Mohamad Mohsen Sarafraz
che
m.sarafraz http://sun.semnan.ac.ir/~m.sarafraz
Mehdi Yahyaei
ece
m.yahyaei http://sun.semnan.ac.ir/~m.yahyaei
Maryam Agheli
eng
m_agheli http://sun.semnan.ac.ir/~m_agheli
Mojtaba Ahmadi
econ
m_ahmadi http://sun.semnan.ac.ir/~m_ahmadi
Majid Ahmadzadeh
che
m_ahmadzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~m_ahmadzadeh
Mohamad Akbari GhavamAbadi
eng
m_akbari http://sun.semnan.ac.ir/~m_akbari
Mehdi Akbari Jami
eng
m_akbarij http://sun.semnan.ac.ir/~m_akbarij
Mohamad Akbarzadeh
eng
m_akbarzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~m_akbarzadeh
Mohamad Amerian
sci
m_amerian http://sun.semnan.ac.ir/~m_amerian
Mashallah Arab Naeini
civil
m_arabnaeini http://sun.semnan.ac.ir/~m_arabnaeini
Mehdi asadollahzadeh
che
m_asadollahzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~m_asadollahzadeh
Masood Ayani Oskoie
ece
m_ayani http://sun.semnan.ac.ir/~m_ayani
Mohamad Reza Azarn
physics
m_azarm http://sun.semnan.ac.ir/~m_azarm
Mohammad Bahrehdar
civil
m_bahrehdar http://sun.semnan.ac.ir/~m_bahrehdar
Mehdi Bakhshi
ece
m_bakhshi http://sun.semnan.ac.ir/~m_bakhshi
Majid Balaei Charyani
desert
m_balaei http://sun.semnan.ac.ir/~m_balaei
Mohsen Bankian
civil
m_bankian http://sun.semnan.ac.ir/~m_bankian
Mostafa Bayati
ece
m_bayati http://sun.semnan.ac.ir/~m_bayati
Mohamad bazzaz
civil
m_bazzaz http://sun.semnan.ac.ir/~m_bazzaz
Mostafa Bozorgi
psyc
m_bozorgi http://sun.semnan.ac.ir/~m_bozorgi
Motahareh Dadashi Ghertekolaei
sci
m_dadashi http://sun.semnan.ac.ir/~m_dadashi
Maryam Doostmohamadi
sci
m_doostmohamadi http://sun.semnan.ac.ir/~m_doostmohamadi
Moeen Eslami jam
ece
m_eslamijam http://sun.semnan.ac.ir/~m_eslamijam
Mohamad Esmaeili
civil
m_esmaeeli http://sun.semnan.ac.ir/~m_esmaeeli
Mohamad Mehdi Fakharian
ece
m_fakharian http://sun.semnan.ac.ir/~m_fakharian
Mostafa Gharib
hum
m_gharib http://sun.semnan.ac.ir/~m_gharib
Masoomeh Ghasemian
ece
m_ghasemian http://sun.semnan.ac.ir/~m_ghasemian
Mehdi Gholamzadeh
eng
m_gholamzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~m_gholamzadeh
Mostafa Golshekan
che
m_golshekan http://sun.semnan.ac.ir/~m_golshekan
Mohsen Haghighat Pasand
hum
m_haghighat http://sun.semnan.ac.ir/~m_haghighat
Marziyeh Sadat Hashemi
eng
m_hashemi http://sun.semnan.ac.ir/~m_hashemi
Mehdi Hasani Ghaje Bigloo
desert
m_hassani http://sun.semnan.ac.ir/~m_hassani
Mehrnaz Hemati
ece
m_hemati http://sun.semnan.ac.ir/~m_hemati
Maryam Heydaripour
ch
m_heydaripour http://sun.semnan.ac.ir/~m_heydaripour
Mohsen Hosseinzadeh
eng
m_hosseinzadeh http://sun.semnan.ac.ir/~m_hosseinzadeh
MohamadAli Kajouri
tourism
m_kajouri http://sun.semnan.ac.ir/~m_kajouri
Mohsen Khandan Bakaveli
eng
m_khandan http://sun.semnan.ac.ir/~m_khandan
Mahmood Khojamli
sci
m_khojamli http://sun.semnan.ac.ir/~m_khojamli
Morteza Khoshvaght Aliabadi
che
m_khoshvaght http://sun.semnan.ac.ir/~m_khoshvaght
Mohsen Kooshki
desert
m_kooshki http://sun.semnan.ac.ir/~m_kooshki
Malihe madah
sci
m_madah http://sun.semnan.ac.ir/~m_madah
MohamadReza Maddah
ece
m_maddah http://sun.semnan.ac.ir/~m_maddah
Mehdi Mahami
che
m_mahami http://sun.semnan.ac.ir/~m_mahami
Maryam Maher
physics
m_maher http://sun.semnan.ac.ir/~m_maher
Mohamad Majidian
che
m_majidian http://sun.semnan.ac.ir/~m_majidian
Masood Masoumi
eng
m_masoumi http://sun.semnan.ac.ir/~m_masoumi
Sayedeh Mehrasa Mazloumifar
che
m_mazloumifar http://sun.semnan.ac.ir/~m_mazloumifar
Milad Meskin
econ
m_meskin http://sun.semnan.ac.ir/~m_meskin
Mohamad Meskini
eng
m_meskini http://sun.semnan.ac.ir/~m_meskini
Mohamadreza Moayedi
ch
m_moayedi http://sun.semnan.ac.ir/~m_moayedi
Mostafa Moghim Dehkordi
desert
m_moghim http://sun.semnan.ac.ir/~m_moghim
Mehdi Mohamadi
civil
m_mohamadi http://sun.semnan.ac.ir/~m_mohamadi
Mona Motahedin
che
m_motahedin http://sun.semnan.ac.ir/~m_motahedin
M Naki
civil
m_naki http://sun.semnan.ac.ir/~m_naki
Morteza Nazari Khoramabadi
eng
m_nazari http://sun.semnan.ac.ir/~m_nazari
Meghdad Noranian
hum
m_noranian http://sun.semnan.ac.ir/~m_noranian
Mohamad Pazoki
eng
m_pazoki http://sun.semnan.ac.ir/~m_pazoki
Mehdi Peyvandi
che
m_peyvandi http://sun.semnan.ac.ir/~m_peyvandi
Mehdi Rahimi Pardanjani
tourism
m_rahimi http://sun.semnan.ac.ir/~m_rahimi
Morteza Rahimian
ece
m_rahimian http://sun.semnan.ac.ir/~m_rahimian
Mohamad Rajabi Vasookalaei
ece
m_rajabiv http://sun.semnan.ac.ir/~m_rajabiv
Maryam Ramezani
ch
m_ramezani http://sun.semnan.ac.ir/~m_ramezani
Mahmood Rasouli
eng
m_rasouli http://sun.semnan.ac.ir/~m_rasouli
Mehdi Rezaei
desert
m_rezaei http://sun.semnan.ac.ir/~m_rezaei
Mohamad Javad Rezvani
eng
m_rezvani http://sun.semnan.ac.ir/~m_rezvani
Mohsen Rostamian Delavar
sci
m_rostamian http://sun.semnan.ac.ir/~m_rostamian
Mohsen Sabooteh
tourism
m_sabooteh http://sun.semnan.ac.ir/~m_sabooteh
Mohtaram Saeedi
hum
m_saeedi http://sun.semnan.ac.ir/~m_saeedi
Mehdi Saghafi
sci
m_saghafi http://sun.semnan.ac.ir/~m_saghafi
Mojtaba Saghafipoor Fard
eng
m_saghafipoor http://sun.semnan.ac.ir/~m_saghafipoor
Mohamadreza Salehi
civil
m_salehi http://sun.semnan.ac.ir/~m_salehi
Mohamad Samadi Ghalejooghi
sci
m_samadie http://sun.semnan.ac.ir/~m_samadie
Mahmood Gholam Samani
ch
m_samani http://sun.semnan.ac.ir/~m_samani
Mahboobeh Sayahi
physics
m_sayahi http://sun.semnan.ac.ir/~m_sayahi
Seid Mohamadreza Seyedein Ghanad
ch
m_seyedein http://sun.semnan.ac.ir/~m_seyedein
Masomeh Seyfi
che
m_seyfi http://sun.semnan.ac.ir/~m_seyfi
Mehdi Shafiei
sci
m_shafiei http://sun.semnan.ac.ir/~m_shafiei
Mehdi Sharafi
eng
m_sharafi http://sun.semnan.ac.ir/~m_sharafi
Mojtaba sheikhi azghandi
eng
m_sheikhi http://sun.semnan.ac.ir/~m_sheikhi
Mehdi Sheikh Nazari Katouli
civil
m_sheikhnazari http://sun.semnan.ac.ir/~m_sheikhnazari
Mohamad Shoghi Javan
civil
m_shoghi http://sun.semnan.ac.ir/~m_shoghi
Meisam Shaban Sorouri
ece
m_sorouri http://sun.semnan.ac.ir/~m_sorouri
Moghadaseh Sotudeh Asrami
ch
m_sotudeh http://sun.semnan.ac.ir/~m_sotudeh
Mahbobe Taj MirRiahi
sci
m_taj http://sun.semnan.ac.ir/~m_taj
Mahdieh Talebi Hematabadi
che
m_talebi http://sun.semnan.ac.ir/~m_talebi
Majid Yavari
desert
m_yavari http://sun.semnan.ac.ir/~m_yavari
Mohamad Esmaeel Zaman
ece
m_zaman http://sun.semnan.ac.ir/~m_zaman
Mahdi Akbari Aghbolagh
civil
ma_akbari http://sun.semnan.ac.ir/~ma_akbari
MohamadAli Safari Foroshani
civil
ma_safari http://sun.semnan.ac.ir/~ma_safari
Mehdi Rahimi
econ
me.rahimi http://sun.semnan.ac.ir/~me.rahimi
Mehdi Malekdar
eng
mehdimalekdar http://sun.semnan.ac.ir/~mehdimalekdar
Mehdi Rezaeian Delouei
sci
mehdirezaeian http://sun.semnan.ac.ir/~mehdirezaeian
Mohamad Hasan Keshavarz
hum
mh_keshavarz http://sun.semnan.ac.ir/~mh_keshavarz
Mohamad Hosein Mirhaj
physics
mh_mirhaj http://sun.semnan.ac.ir/~mh_mirhaj
Mohamad Javad Haji Rajabi
civil
mj_rajabi http://sun.semnan.ac.ir/~mj_rajabi
Mohamadjavad Satari
civil
mj_satari http://sun.semnan.ac.ir/~mj_satari
Mohamad Mehdi Khatibi
eng
mm_khatibi http://sun.semnan.ac.ir/~mm_khatibi
Mahsa Mehrad
ece
mmehrad http://sun.semnan.ac.ir/~mmehrad
Seid Mohamad Montazeri
civil
mmontazeri http://sun.semnan.ac.ir/~mmontazeri
Mostafa Sharifi
ece
mostafa_sharifi http://sun.semnan.ac.ir/~mostafa_sharifi
Mohamadreza Abtin
eng
mr_abtin http://sun.semnan.ac.ir/~mr_abtin
meisam Zareiee
ece
mzareiee http://sun.semnan.ac.ir/~mzareiee
Navid Aghajani
civil
n.aghajani http://sun.semnan.ac.ir/~n.aghajani
Nima Allahgholi
ch
n_allahgholi http://sun.semnan.ac.ir/~n_allahgholi
Neda Badrkhani
che
n_badrkhani http://sun.semnan.ac.ir/~n_badrkhani
Nasim Etemadee maleki
eng
n_etemadee http://sun.semnan.ac.ir/~n_etemadee
Nematollah Heydarian
civil
n_heydarian http://sun.semnan.ac.ir/~n_heydarian
Nader Javanmard
physics
n_javanmard http://sun.semnan.ac.ir/~n_javanmard
Negar Kheirandish
ece
n_kheirandish http://sun.semnan.ac.ir/~n_kheirandish
Neda Pouyan
sci
n_pouyan http://sun.semnan.ac.ir/~n_pouyan
Neda Rezaei
che
n_rezaei http://sun.semnan.ac.ir/~n_rezaei
Navid Saeidi
che
n_saeidi http://sun.semnan.ac.ir/~n_saeidi
OmidReza Bahramian
ece
o_bahramian http://sun.semnan.ac.ir/~o_bahramian
Parisa Bahrami
che
p_bahrami http://sun.semnan.ac.ir/~p_bahrami
Pouria Hajebi
civil
p_hajebi http://sun.semnan.ac.ir/~p_hajebi
Pouya Motahedin
che
p_motahedin http://sun.semnan.ac.ir/~p_motahedin
Parisa Naeeji
che
p_naeeji http://sun.semnan.ac.ir/~p_naeeji
Peyman Omrani
ch
p_omrani http://sun.semnan.ac.ir/~p_omrani
Pouria Roshanpour Abbasabadi
che
p_roshanpour http://sun.semnan.ac.ir/~p_roshanpour
Reza Abdoli
hum
r_abdoli http://sun.semnan.ac.ir/~r_abdoli
Soudeh esmaeilNezhad
ece
r_esmaeilnezhad http://sun.semnan.ac.ir/~r_esmaeilnezhad
Reza Ghanbari Abdolmaleki
hum
r_ghanbari http://sun.semnan.ac.ir/~r_ghanbari
Rasool Ghorbani Joneghani
econ
r_ghorbani http://sun.semnan.ac.ir/~r_ghorbani
Reza Hefzolrezaei
ece
r_hefzolrezaei http://sun.semnan.ac.ir/~r_hefzolrezaei
Rahmatollah Khatami
sci
r_khatami http://sun.semnan.ac.ir/~r_khatami
Reza Mokhtari Moghari
eng
r_mokhtari http://sun.semnan.ac.ir/~r_mokhtari
Reza Nasiri DehSorkhi
eng
r_nasiri http://sun.semnan.ac.ir/~r_nasiri
Reza noroozi
civil
r_noroozi http://sun.semnan.ac.ir/~r_noroozi
Reza Shahriaripour
hum
r_shahriary http://sun.semnan.ac.ir/~r_shahriary
Reza Zolfaghari
eng
r_zolfaghari http://sun.semnan.ac.ir/~r_zolfaghari
Seid Mostafa Peyghambari
eng
s.m.peyghambari http://sun.semnan.ac.ir/~s.m.peyghambari
sahar razi
sci
s.razi http://sun.semnan.ac.ir/~s.razi
Samaneh AkbariNejad
civil
s_akbarinejad http://sun.semnan.ac.ir/~s_akbarinejad
Somayeh Alinaghinejad
che
s_alinaghinejad http://sun.semnan.ac.ir/~s_alinaghinejad
Saeed Bagheri Anchooyeh
sci
s_bagheri http://sun.semnan.ac.ir/~s_bagheri
Saeideh DoostMohamadi
physics
s_doostmohamadi http://sun.semnan.ac.ir/~s_doostmohamadi
Sina Eskandari
ece
s_eskandari http://sun.semnan.ac.ir/~s_eskandari
Saeed Esmaeili Oghaz
eng
s_esmaeili http://sun.semnan.ac.ir/~s_esmaeili
Saeed Farahmand
eng
s_farahmand http://sun.semnan.ac.ir/~s_farahmand
Siavosh Gholami
eng
s_gholami http://sun.semnan.ac.ir/~s_gholami
Sajjad Golkhah
che
s_golkhah http://sun.semnan.ac.ir/~s_golkhah
Saam Heshmati
econ
s_heshmati http://sun.semnan.ac.ir/~s_heshmati
Setareh Irannezhad
sci
s_irannezhad http://sun.semnan.ac.ir/~s_irannezhad
Saeid Jorablo
ece
s_jorablo http://sun.semnan.ac.ir/~s_jorablo
Sepideh Kashefi
che
s_kashefi http://sun.semnan.ac.ir/~s_kashefi
Saeed Koohjani
ece
s_koohjani http://sun.semnan.ac.ir/~s_koohjani
Saleh Mazidi
eng
s_mazeedi http://sun.semnan.ac.ir/~s_mazeedi
Sadegh Mehdizadeh
ece
s_mehdizadeh http://sun.semnan.ac.ir/~s_mehdizadeh
Samaneh Mirhaj
che
s_mirhaj http://sun.semnan.ac.ir/~s_mirhaj
Somayeh Mohamadi
eng
s_mohamadi http://sun.semnan.ac.ir/~s_mohamadi
Somayeh Nobahar
che
s_nobahar http://sun.semnan.ac.ir/~s_nobahar
Somayeh Otoukesh
ch
s_otoukesh http://sun.semnan.ac.ir/~s_otoukesh
Salman Rahmani
ch
s_rahmani http://sun.semnan.ac.ir/~s_rahmani
Soudeh RahmaniNezhad
ece
s_rahmaninezhad http://sun.semnan.ac.ir/~s_rahmaninezhad
Saeed Salamat
econ
s_salamat http://sun.semnan.ac.ir/~s_salamat
Saaed SalarKheili
ece
s_salarkheili http://sun.semnan.ac.ir/~s_salarkheili
Sara Sedighi
ece
s_sedighi http://sun.semnan.ac.ir/~s_sedighi
Somayeh Shah Hoseini
physics
s_shahhoseini http://sun.semnan.ac.ir/~s_shahhoseini
Sedigheh Ghareh Sheikhloo
ch
s_sheikhloo http://sun.semnan.ac.ir/~s_sheikhloo
Saeed Shirchi
ch
s_shirchi http://sun.semnan.ac.ir/~s_shirchi
Safa Sohafi
ece
s_sohafi http://sun.semnan.ac.ir/~s_sohafi
Sedigheh Tourang
che
s_tourang http://sun.semnan.ac.ir/~s_tourang
Samira Zahmatbar
psyc
s_zahmatbar http://sun.semnan.ac.ir/~s_zahmatbar
Seid Ahmad Mohamadi Hoseini
hum
sa_hoseini http://sun.semnan.ac.ir/~sa_hoseini
Seid Ata Valizade
civil
sa_valizade http://sun.semnan.ac.ir/~sa_valizade
Shirin Kalantari
eng
sh_kalantari http://sun.semnan.ac.ir/~sh_kalantari
Seyed Hashem Ramezannia Tolouti
ece
sh_ramezannia http://sun.semnan.ac.ir/~sh_ramezannia
Seid Javad Hoseini
eng
sj_hoseini http://sun.semnan.ac.ir/~sj_hoseini
Seyed Mohsen Hosseini Varkiani
ece
sm.hosseini http://sun.semnan.ac.ir/~sm.hosseini
Seid Mohsen Hoseini
ece
sm_hoseini http://sun.semnan.ac.ir/~sm_hoseini
Seid Mohamad Mehdi Mazloum
civil
sm_mazloum http://sun.semnan.ac.ir/~sm_mazloum
Seid Mohamad Mehdi Mousavizad
eng
sm_mousavizad http://sun.semnan.ac.ir/~sm_mousavizad
Seyed Majid Razavi
eng
sm_razavi http://sun.semnan.ac.ir/~sm_razavi
Taghi Mohamadi Vojdan
civil
t_mohamadi http://sun.semnan.ac.ir/~t_mohamadi
9211144001
eng
tanakizadeh http://sun.semnan.ac.ir/~tanakizadeh
Vahid Naghashi
che
v_naghashi http://sun.semnan.ac.ir/~v_naghashi
Vahid Rashidi
civil
v_rashidi http://sun.semnan.ac.ir/~v_rashidi
Yousef Khalifeh
hum
y_khalifeh http://sun.semnan.ac.ir/~y_khalifeh
Yaser Rostamiyan
eng
y_rostamiyan http://sun.semnan.ac.ir/~y_rostamiyan
Yousef Sadeghi
ch
y_sadeghi http://sun.semnan.ac.ir/~y_sadeghi
Zahra andalib
civil
z_andalib http://sun.semnan.ac.ir/~z_andalib
Zahra Ehsani
eng
z_ehsani http://sun.semnan.ac.ir/~z_ehsani
Zahra Lotfi
che
z_lotfi http://sun.semnan.ac.ir/~z_lotfi
Zahra Majidpour
che
z_majidpour http://sun.semnan.ac.ir/~z_majidpour
Zahra Mir Arab Razi
sci
z_mirarab http://sun.semnan.ac.ir/~z_mirarab
Zahra Morshedin
sci
z_morshedian http://sun.semnan.ac.ir/~z_morshedian

ََ

Semnan University
 جهت اطلاعات بیشتر و رفع اشکال  می توانید به  support@sunlight.semnan.ac.ir نامه بفرستید